Video ja lisätty todellisuus-työpaja

22 – 23.4. (2pv) klo 10 – 16.00

Pokémon Go toi lisätyn todellisuuden tutuksi monelle. Lisätyssä todellisuudessa oikeaan ympäristöön lisätään tietokoneella tehtyä sisältöä. Video ja lisätty todellisuus-työpajassa kuvataan ja editoidaan videota, jota voidaan käyttää osana laajempaa kokonaisuutta: kotisivuilla, lisätyn todellisuuden elementtinä, markkinoinnissa tai mainonnassa. Voimme myös yhdessä suunnitella, miten esimerkiksi kirjallinen materiaali saadaan eläväksi lisätyn todellisuuden avulla. Työpajassa edetään kokeilun kautta eikä aikaisempaa osaamista vaadita.

Kahden päivän aikana kokeilemme green screen-tekniikkaa, jolla videon tausta saadaan korvattua editointivaiheessa toisella tai jättää tausta läpinäkyväksi. Tuloksena syntyy videoaineistoa, jota voidaan hyödyntää osallistujien omissa projekteissa. Työpajan toteutusta ja sisältöä muokataan osallistujien toiveiden mukaisesti.

Työpaja on käytännönläheinen ja sen aikana tutustutaan perus-videoeditointiin sekä kuvaamiseen. Osallistujat voivat tuoda mukanaan oman tietokoneen, kameran, älypuhelimen tai vastaavan. Kurssilla käytetty ohjelma on Adobe Premiere Elements. Videoita voidaan kuvata osallistujan oman suunnitelman ja käsikirjoituksen mukaan tarvelähtöisesti. Kurssin opetuskielinä ovat suomi ja saame.

MISSÄ Áilegas-keskuksessa
KENELLE Kaikille niille, jotka haluavat hyödyntää videon mahdollisuuksia esimerkiksi osana mainontaa ja markkinointia. Kokeilemme videota myös osana lisättyä todellisuutta.
VETÄJÄ Niki Rasmus, Aleksi Ahlakorpi, Inarin Elokuvateollisuus Oy sekä Outi Laiti, Utsjoen kunta
TYÖPAJA on ilmainen, mutta edellyttää ennakkoilmoittautumista 17.4.2017 mennessä. Ilmoittautumiset outi.laiti@utsjoki.fi tai 040-6672229. Työpajan järjestää Utsjoen kunnan VirtuaaliÁilegas hanke.