Utsjoella saamelaisuuden teemat kääntyvät peleiksi 21.-25.2.2018

Saamelaiseen kulttuuriin syvennytään digitaalisten pelien keinoin, kun Sami Game Jam -pelintekotapahtuma saapuu Utsjoelle helmikuussa 2018. Tapahtumaan kutsutaan kokeneita pelinkehittäjiä sekä pelinkehityksestä kiinnostuneita saamelaisedustajia luomaan yhdessä pelillisiä tutkimusmatkoja saamelaisuuden eri teemoihin.
Tapahtuma on muutaman päivän kestävä intensiivinen pelijami, jonka aikana pelit rakennetaan moniammatillisissa ryhmissä ideasta pelattavaksi peliksi. Kuten muissakin pelijameissa, Sami Game Jamissa pelit rakentuvat ennaltamäärättyjen teemojen ympärille. Sami Game Jamissa pelinkehitys ammentaa kahdestatoista työryhmän työstämästä saamelaisuuden teemasta:

Vieraana omalla maallaan
Rajoja rikkova kansa
Ylisukupolviset tarinat
Kahdeksan vuodenajan kansa
Sitkeät stereotypiat
Saamelaiset saamelaisalueiden ulkopuolella
Ultima Thule
Kielten rikas maailma
Etnostressi
Aktivistit ja artivistit
Tulevaisuuden saamelaiset
Minne katosivat muistot?

Saamelaiskulttuurilähtöisiä mediasisältöjä, erityisesti pelejä, on hyvin vähän saatavilla. Sami Game Jam luo yhteisöllisellä otteellaan uusia avauksia saamen kulttuuri- ja tarinankerrontaperinteiden jatkumoon. Sami Game Jamin toivotaan synnyttävän kipinöitä saamelaistaiteilijoiden pelilliselle ilmaisulle sekä lisäämään saamelaistietoisuutta maailmanlaajuisesti.
Tapahtumassa kehitetyt pelit koostetaan näyttelyksi yhteistyössä Aalto-yliopiston ja Suomen pelimuseon kanssa. Näyttely toteutetaan kolmella kielellä: pohjoissaameksi, suomeksi ja englanniksi. Pelattavat pelit, teemat sekä tarinat niiden takana lähtevät kiertämään museoita ja näyttelytiloja Suomessa, Euroopassa ja ehkä jopa laajemmin vuosina 2019-2020. Näyttelyn työnimi on Saamelaisuus Pelissä.
Tapahtumaan voi hakea osallistujaksi täyttämällä hakemuksen osoitteessa samigamejam.com 3.2.2018 mennessä. Aikaisempaa pelintekokokemusta ei osallistujilta vaadita, pelit syntyvät yhteisöllisesti kokeneiden pelintekijöiden tiimeissä. Tapahtuma avustaa osallistujia matkakustannuksissa.
Tapahtuman järjestää Finnish Game Jam -yhdistys Áilegas-keskuksessa yhteistyössä Utsjoen kunnan kanssa. Tapahtumaa tukee Majaoja-säätiö ja Neogames.
Lisätietoja:
Samigamejam.com
Työryhmän edustajat:

Outi Laiti, Utsjoen kunta
outi.laiti@utsjoki.fi
040 667 2229
Annakaisa Kultima, Finnish Game Jam ry/Aalto-yliopisto
aakoo@finnishgamejam.com
050 443 7258