VirtuálaÁilegas

Fidnu váldoulbmilin lea ovddidit giella-, duodje- ja kulturfitnodateallima ovdáneami Ohcejogas. Fidnu čuozáhatjoavkun leat eandalii nuorra fitnodatdoallit ja olbmot, geat smihttet fitnodagaid vuođđudeami sihke giellačeahpit dahje olbmot, geat áigot dakkárin, duodje- ja kultursuorggis doaibmi olbmot, geat smihttet fitnodatdoaimma sihke speallo- ja programmerensuorggi fitnodatdoallit dahje dan suorggis beroštuvvan olbmot. Čuozáhatjoavkkuide ordnejuvvojit workshop-sullasaš dilálašvuođat, main gieđahallo iežas suorgi ja fitnodatdoaibma. Fidnu boađusin Ohcejogas lea doaibmabiras, mii ovddida fitnodateallimii laktáseaddji čehppodaga. Doaibmabirrasis váldojuvvo vuhtii erenomážit dat, ahte astoáiggi buđaldeapmi rievdá fitnodatdoaibman.

Fidnu doaibmabirasin lea Áilegas-guovddáš Ohcejogas.

Fidnu ruhtadeaddjin leat Eurohpa guovloovddidanfoanda ja Ohcejoga gielda.

Jo dollojuvvon bargobájit
5.-6.3.2016 Speallobargobádji
Be 22.4.2016 Fitnodatpersovdna ja –identitehta, iežas bargojoavku ja ovttasbargoguoimmit
Lá 23.4.2016 Áššehasdárbbus buvtta- ja bálvalusideai
Be 9.9.2016 Iežas čehppodaga buvttan ráhkadeapmi
Lá 10.9.2016 Fitnodathámit, oasusgoddedoaibma sihke kreatiiva surggiid ruhtadangáldut
Be 7.10 Buvttan ráhkadeapmi / gávpálastin
Lá 8.10 Vuovdin ja márkanastin
10.-11.10.2016 Musihkkabargobádji

logot