VirtuaaliÁilegas

Hankkeen päätavoitteena on edistää kieli-, käsityö- ja kulttuuriyrittäjyyden kehittymistä Utsjoella. Hankkeen kohderyhminä ovat erityisesti nuoret yrittäjät ja yrittäjyyttä harkitsevat, kieliammattilaiset tai kieliammattilaisiksi aikovat, käsityö- ja kulttuurialalla toimivat yritystoimintaa harkitsevat sekä peli- ja ohjelmointialan yritystoimintaa harjoittavat tai alalle aikovat henkilöt. Kohderyhmille järjestetään työpaja-tyyppisiä tilaisuuksia, joissa käsitellään omaa alaa ja yrittäjyyttä. Hankkeen tuloksena Utsjoella on toimintaympäristö, joka kehittää yrittäjyyteen liittyvää osaamista. Toimintaympäristössä huomioidaan erityisesti harrastustoiminnan muuttuminen elinkeinotoiminnaksi.

Hankkeen toimintaympäristönä on Áilegas-keskus Utsjoella.

Hankkeen rahoittajina ovat Euroopan aluekehitysrahasto ja Utsjoen kunta.

Menneet työpajat
5.-6.3.2016 Pelityöpaja
Pe 22.4.2016 Yrittäjäpersoona ja -identiteetti, oma tiimi ja yhteistyökumppanit
La 23.4.2016 Asiakastarpeesta tuote- ja palveluideaan
Pe 9.9.2016 Oman osaamisen tuotteistaminen
La 10.9.2016 Yritysmuodot, osuuskuntatoiminta sekä luovien alojen rahoituskanavat

Pe 7.10 Tuotteistaminen / kaupallistaminen
La 8.10 Myynti ja markkinointi
10.-11.10.2016 Musiikkityöpaja

logot_isompi