Eatnanšaddu

EATNANŠADDU – ČÁJÁHUS RAHPAN
Áilegasdálus duorasdaga 10.9. 2015 dmu 18.00
Eatnanšattu- čájáhusas muitaluvvo luonddušattuin, maid sámit leat geavahan, ja šattuid šaddanguovlluin ja geavahanvugiin.
Ordnejeaddjit: Sámimusea Siida ja Ohcejoga gielda

EATNANŠADDU – NÄYTTELYN AVAJAISET
Ailigastalossa torstaina, 10.9. 2015 klo 18.00
Eatnanšaddu-näyttelyssä esitellään saamelaisten käyttämiä luonnonkasveja, niiden kasvuympäristöjä ja käyttötapoja.
Järjestäjät: Sámimusea Siida ja Utsjoen kunta