Áilegasinfo

Áilegas-keskus tarjoaa toimintakentän eri toimijoille, projekteille ja harrastajille, sekä käyntikohteen niin paikallisille asukkaille kuin matkailijoillekin. Toiminta-ajatuksen ydin on saamelaiskulttuuri ja sen yhteys ympäröivään alueeseen sekä elämisen mahdollisuudet saamelaisalueella.

Jos olet kiinnostunut Áilegas-keskuksen tiloista, ota yhteyttä!